Produk Perekonomian Kampung

 PENDAHULUAN

              Sagu [ Ambulong ] merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat sinonim dengan masyarakat Brunei, dan cukup dikenali dan digemari di zaman lampau sebagai makanan kedua selain daripada nasi. Dewasa ini, berbagai jenis produk makanan berasaskan sagu telah dihasilkan dan mendapat tempat di pasaran tempatan.

              Menyedari potensi sagu yang semakin digemari oleh masyarakat masa kini, kata sepakat telah dicapai oleh Ahli Jawatankuasa Pelaksana Anugerah Kampung Cemerlang Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi untuk mengungkayahkan perusahaan sagu [ membina kilang perusahaan membuat sagu ], sebagai projek perekonomian utama.

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Advertisements
%d bloggers like this: