Kerja Gotong Royong Membersihkan Kawasan Balai Raya Kampung Batu Apoi dan sekitarnya telah dilaksanakan oleh Ahli-Ahli Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi pada 12 Mac 2010.

Advertisements
Posted by: mpkbatuapoi | May 21, 2009

Selamat Datang

 
Pemilihan Ktua Kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pengundian ketua kg selapon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categories